การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน...

2 พฤศจิกายน 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้วซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ราคากลาง 10,574,200 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน...

20 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำ - บึงตะกู หมู่ที่ 8 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเ...

20 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถ...

19 ตุลาคม 2560

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนน คสล.สายบ้านห้วยมะระ-ป่ายุบ ม.1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 13,245,700 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 ชุมชนหอมเศรษ...

19 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 ชุมชนหอมเศรษฐีหมู่ที่ 4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 7,963,500 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่...

10 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซ.ธัมมสิริ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...