การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายคลองพลู-อ่างแก้ว หมู่ที่ 1...

11 พฤษภาคม 2561

โครการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายคลองพลู-อ่างแก้ว หมู่ที่ 1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างใน...

31 มกราคม 2561

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการจ้างเหมาขนย้ายต้นราชพฤกษ์พร้อมปลูก ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างใน...

31 มกราคม 2561

ระกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการจ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 13 คัน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน...

2 พฤศจิกายน 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้วซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ราคากลาง 10,574,200 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน...

20 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำ - บึงตะกู หมู่ที่ 8 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเ...

20 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถ...

19 ตุลาคม 2560

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนน คสล.สายบ้านห้วยมะระ-ป่ายุบ ม.1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 13,245,700 บาท...