การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้องลึ หมู่ที่ 9...

20 กันยายน 2562

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้องลึ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ จังหวัดสัตหีบ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นผิวจราจรสายทาง ชบ ถ 98017...

7 สิงหาคม 2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นผิวจราจรสายทาง ชบ ถ 98017 (บ้านหลุมกลาง-ห้วยมะระ) บ้านหลุมกลาง หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ละเวง) หมู่ท...

1 เมษายน 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ละเวง) หมู่ที่ 8 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ราคากลาง 729,000 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายมากทรัพย์ หมู่...

14 มีนาคม 2562

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายมากทรัพย์ หมู่ 4 ต.สำนักบก เชื่อมหมู่ 6 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี...