ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" เนื่องในวันคล...

29 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (วันอนุรักษ์มรดกไทย) เเละกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ความรู้ความเข้า...

28 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลผู้สมควรได...

28 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปปท....