ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอปิดประกาศแจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนไปรับเงินค่าท...

18 กุมภาพันธ์ 2564

ขอปิดประกาศแจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนไปรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากการวางทรัพย์และเข้าครอบครอง ตามโครงการก่อสร้าง ถนน สาย ชบ3023แยก ทล.315-บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชล...

ข่าวใหม่

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้...

17 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ชีวิตตามวิถี New Normal ในมิติทางวัฒนธรรม...