ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์...

18 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ ถึงการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) เเละโครงการจัดให้มี...

ข่าวใหม่

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในก...

6 พฤษภาคม 2565

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องทุกรูปแบบได้อย่...

ข่าวใหม่

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...

29 เมษายน 2565

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 การกำหนดขอบเขต การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯการ...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม Thai SME GP : แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล....

29 เมษายน 2565

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานสัมมนา “Thai SME GP : แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล...สู่คู่ค้าภาครัฐ” และกิจกรรม Workshop การขึ้นทะเบียน Thai SME GP ในวันอังคารและพุธที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม...

ข่าวใหม่

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อ...

27 เมษายน 2565

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565...

ข่าวใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทนายป้อม หมู่ท...

27 เมษายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทนายป้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมั่น หมู่ที...

27 เมษายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมั่น หมู่ที่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่

โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซา...

26 เมษายน 2565

โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกแดง) ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาและบริเวณหน้าวัดโกมุทรัตนารามฯ...