หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

หน่วยงานราชการ และท่องเที่ยว

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ททท. ภาคกลาง เขต 3 ชลบุรี 0-3842-7667, 0-3842-8750
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672
Call Center พัทยา Call Center พัทยา
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-3827-9448
สำนักงานจังหวัดชลบุรี 0-3827-5034
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 0-3839-8038-43
เทศบาลเมืองชลบุรี 0-3828-3449, 0-3827-0070
เทศบาลเมืองพัทยา 0-3837-1116
ที่ว่าการอำเภอเมือง 0-3879-1721
ที่ว่าการอำเภอพานทอง 0-3845-1110
ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง 0-3844-3020
ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม 0-3846-1122
ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง 0-3821-6201
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 0-3831-1020
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง 0-3822-2050
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ 0-3843-7508
ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ 0-3821-9383
ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง 0-3821-1234
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 0-3820-9111

กรณีฉุกเฉิน

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 24 ชั่วโมง 191
แจ้งเหตุไฟไหม้ 199
แจ้งเหตุไฟฟ้าดับ 1129
แจ้งเหตุน้ำไม่ไหล (สนง. ประปาจังหวัดชลบุรี) 0-3827-0169
ตำรวจท่องเที่ยว 0-3842-5440, 1155
ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา 0-3841-0044, 0-3842-5937
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 จ.ชลบุรี 0-3839-2001, 1193
ตำรวงภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี 0-3827-5021
สภ.อ. เมืองชลบุรี 0-3827-4401-2
สภ.อ. เกาะสีชัง 0-3821-6218-9
สภ.อ. บ่อทอง 0-3821-1300
สภ.อ. บางละมุง 0-3822-1800-1, 0-3822-1331
สภ.อ. บ้านบึง 0-3844-3501, 0-3875-0131-3
สภ.อ. พนัสนิคม 0-3846-1222, 0-3846-1359, 0-3847-4400
สภ.ต. พัทยา 0-3842-9352, 0-3842-0802, 0-3842-4186
สภ.อ. พานทอง 0-3845-1112
สภ.อ. ศรีราชา 0-3831-3555, 0-3831-0300
สภ.อ. สัตหีบ 0-3843-7113, 0-3843-7712
สภ.ต. แสนสุข 0-3838-5411-2
สภ.อ. หนองใหญ่ 0-3821-9299
สภ.อ. แหลมฉบัง 0-3849-5556

โรงพยาบาลสำคัญ

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลชลบุรี 0-3828-4466
โรงพยาบาลชลเวช 0-3827-1989, 0-3828-4354
โรงพยาบาลเอกชล 0-3827-3840
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 0-3821-6100
โรงพยาบาลบ่อทอง 0-3821-1144
โรงพยาบาลบางแสน (บางละมุง) 0-3842-7580
โรงพยาบาลบ้านบึง 0-3844-3560
โรงพยาบาลหนองใหญ่ 0-3821-9145
โรงพยาบาลอ่าวอุดม 0-3835-1010-2
โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 0-3824-5508
โรงพยาบาลแม่และเด็ก 0-3878-6974-5
โรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด 0-3876-5567
โรงพยาบาลแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล 0-3849-1888
โรงพยาบาลกรุงเทฯ-พัทยา 0-3842-7751-5
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 0-3842-9422-4
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล 0-3842-8374
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 0-3824-5929, 0-3824-5735-69
โรงพยาบาลพญาไท อำเภอศรีราชา 0-3877-0200-8
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 0-3832-2157-9
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 0-3832-4100-20
โรงพยาบาลรามแพทย์ ศรีราชา 0-3832-4100
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 0-3827-3034

สถานีขนส่ง

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
บขส. ชลบุรี 0-3828-2685
บขส. พัทยา 0-3823-1142
บขส. พนัสนิคม 0-3846-1331
บขส. สัตหีบ 0-3843-7801
บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด 0-3842-9877
สถานีรถไฟพัทยา 0-3842-9285
สถานีรถไฟศรีราชา 0-3832-2504
สถานีรถไฟแหลมฉบัง 0-3849-4835
สถานีรถไฟชลบุรี 0-3828-6655
สนามบินอู่ตะเภา 0-3824-5193, 0-382-45196