โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เอกสารโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง - เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560...

19 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห...

28 กุมภาพันธ์ 2560