การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 ชุมชนหอมเศรษ...

19 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 ชุมชนหอมเศรษฐีหมู่ที่ 4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 7,963,500 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่...

10 ตุลาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซ.ธัมมสิริ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...