การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ใน...

20 กันยายน 2562

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้องลึ หมู่ที่ 9...

20 กันยายน 2562

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้องลึ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ จังหวัดสัตหีบ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นผิวจราจรสายทาง ชบ ถ 98017...

7 สิงหาคม 2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นผิวจราจรสายทาง ชบ ถ 98017 (บ้านหลุมกลาง-ห้วยมะระ) บ้านหลุมกลาง หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...