โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์ 6 โคม) อ.หนองใหญ่

ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

24 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 4881 ครั้ง

3 กันยายน 2561

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมกิจกรรม ติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์ 6 โคม) อ.หนองใหญ่ ตามงบประมาณเหลือจ่ายจากแผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดชลบุรี ราคากลาง 497,500 บาท