การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสาย...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายซอยโพธิ์ทอง 2 ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสาย...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายโพธิ์ทอง 1 ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายซ...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายซอย หุบเขาสวรรค์ 5 ชุมชนหนองหิน หมู่ที่ 7 คำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านเขาช...

5 สิงหาคม 2565

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านเขาชีจรรย์ - วัดเขาชีจรรย์ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสันติสุขโชคดี (...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสันติสุขโชคดี (ช่วงท้ายซอย) ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 สาย ชุมชนที่...

3 สิงหาคม 2565

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 สาย ชุมชนที่ 5 บ้านหนองคู ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี...