การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก...

27 กรกฎาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ของอำเภอสัตหีบ...

12 พฤษภาคม 2563

เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ของอำเภอสัตหีบ จำนวน 8 โครงการดังนี้ 1. โครงการขยายเขตประปาบาดาล โดยวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความยาว รวม 1,250 เมตร ซอย วัดเขาบายศร...