การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ละเวง) หมู่ท...

1 เมษายน 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ละเวง) หมู่ที่ 8 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ราคากลาง 729,000 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายมากทรัพย์ หมู่...

14 มีนาคม 2562

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายมากทรัพย์ หมู่ 4 ต.สำนักบก เชื่อมหมู่ 6 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวัดเขาบ่อยาง หม...

25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวัดเขาบ่อยาง หมูู่ที่ 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าโรงงา...

25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่ 2) หมูู่ที่ 1 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย อ...

25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย อบต.-เขาพงพาน ถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูู่ที่ 1 และ 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 ต...

23 มกราคม 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ราคากลาง 13,499,000 บาท...