ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงกา...

18 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่ง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพั...

20 กันยายน 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในถาคตะวันออกรองรับ EEC ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคล...

20 กันยายน 2562

ประการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองห้วยลึก หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคล...

20 กันยายน 2562

ประการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อเครื่...

2 กันยายน 2562

ประกาศ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมให้สารละลายอัตโนมัติ (Infution pump)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ปรับปรุงห้องน้ำภายในศาลากลางจังหว...

2 สิงหาคม 2562

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ปรับปรุงห้องน้ำภายในศาลากลางจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จ้างปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชกา...

2 สิงหาคม 2562

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จ้างปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศอำเภอเมืองชลบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน...

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศอำเภอเมืองชลบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย อบต.-เขาพงพาน ถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี ด้วยวิธี...