ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ...

28 ธันวาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์...