ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี...

21 มีนาคม 2565

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบ...

3 กุมภาพันธ์ 2565

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...