วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ คำขวัญ จังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”
 

ตราประจำจังหวัดชลบุรี

ตราจังหวัดชลบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล  แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญ 2 ประการของจังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์  และ “รูปภูเขาอยู่ริมทะเล” หมายถึงเขาสามมุข  อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งต่างมีความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาล ให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ ได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล  เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนียสถาน และสัญลักษณ์สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด


คำขวัญประจำจังหวัด  

 
“ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน  จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย”

 

ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด 


ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี  คือ  ประดู่ป่า  ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterocarpus  macrocarpus  Kurz  พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว  (Papilionoideae)  เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกเป็นสะเก็ด  แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  มีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ  กลีบดอกสีเหลืองอ่อน  และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ  สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์  เช่น  เนื้อไม้ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  แก่นให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า  เปลือกให้น้ำฝาดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี  ใบผสมกับน้ำใช้สระผม  และประโยชน์ในทางสมุนไพร  คือ  แก่นมีรสขมฝาดร้อน  ใช้บำรุงโลหิต  แก้กระษัย  แก้คุดทะราด  แก้ผื่นคัน  และขับปัสสาวะพิการ
 

เพลงประจำจังหวัด
 

เพลงมาร์ชชลบุรี

* เที่ยวชลบุรีสะดวกดีทางใกล้   คลื่นลม หาดทราย   แสนรื่นรมย์   สัตหีบ  ศรีราชา  
พัทยา   อ่าวอุดม   ผาแดง   พนัสนิคม   บางแสนเอย ... * 
    
  ของดีเมืองชลทั่วทุกคนรู้ค่า  น้ำมัน  น้ำปลา  น้ำอ้อยดี 
   อีกก๊าซธรรมชาติ  โชติชัชจากนที  ชื่อเสียงชลบุรีนี่เหนือใคร 
   ทะเลสวยดี  อ่าวเวิ้งมีหลายอ่าว  แวะเยือนทุกคราวแสนเพลิดเพลิน 
   เล่นน้ำกันสนุก  สิ้นทุกข์  สุขเหลือเกิน  ทรายขาว  ชายเนิน  โขดเขินไกล 

(ซ้ำ *..............................*)
    
   สาวงามเมืองชล  แต่ละคนวิไล  ละมุนละไม  สวยต้องตา  อ่อนหวานปานน้ำอ้อย 
   เรียบร้อยจริยา  งามพร้อมเพลินตา และน้ำใจ 
   แม้กายแรงใจ  ฝากหัวใจไว้นี่  ชาวชลบุรีคงเมตตา 
   ถิ่นนี้มีเสน่ห์  ห่างเหต้องหวนมา  ซาบซึ้งอุรากว่าทุกเมือง 

(ซ้ำ *..............................*)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด ๑.๑   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๒   รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๓   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๔   จำนวนโครงการถนนที่ก่อสร้างและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๕   สถานพยาบาลได้รับรองคุณภาพ HA เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด ๑.๖   เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด ๑.๗  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด ๑.๘   พื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น