การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

ที่ทำการปกรองอำเภอสัตหีบ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร. 0 3843 7508

17 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 474 ครั้ง

21 กันยายน 2561

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี งบประมาณจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 16,223,800 บาท ราคากลาง 18,278,000 บาท