การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกฤษฎา ทองคำบรรจ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยช...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ ๙ ไร่) หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 4 เชื่อมซอย 6 หมู่ที่ 2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนอ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่-ห้างสูง ชุมช...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองใหญ่-ห้างสูง ชุมชนมาบยาง หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...