โครงการปรับปรุงทางเท้าอาคารหอประชุมหลังเก่า อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

11 กันยายน 2561

เข้าชม 404 ครั้ง

14 กันยายน 2561

โครงการปรับปรุงทางเท้าอาคารหอประชุมหลังเก่า อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ราคากลาง 858,000 บาท