การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวัดเขาบ่อยาง หม...

25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวัดเขาบ่อยาง หมูู่ที่ 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าโรงงา...

25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่ 2) หมูู่ที่ 1 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย อ...

25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย อบต.-เขาพงพาน ถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูู่ที่ 1 และ 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 ต...

23 มกราคม 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ราคากลาง 13,499,000 บาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการแก้ไขมลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...

20 ธันวาคม 2561

โครงการแก้ไขมลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ปุ๋ยหมัก (ระยะที่ 1)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปรกฟ้า-แยกหนองหอย-...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปรกฟ้า-แยกหนองหอย-3245 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายคอกม้า-ศาลา...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณถนนสายคอกม้า-ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 ทม.ปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...