การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่-ห้างสูง ชุมช...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองใหญ่-ห้างสูง ชุมชนมาบยาง หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3 ...

16 ตุลาคม 2561

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...