โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงกรอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารบุคคลฯ เพื่...

6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงกรอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารบุคคลฯ เพื่อการถ่ายโอนสถานีอนามัยฯและรพ.สต.ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...