โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคล...

13 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 2...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงกรอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารบุคคลฯ เพื่...

6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงกรอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารบุคคลฯ เพื่อการถ่ายโอนสถานีอนามัยฯและรพ.สต.ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...