ปฎิทินท่องเทียวชลบุรี
เดือน เทศกาล งานประเพณี
มกราคม-
กุมภาพันธ์-
มีนาคมงาน The Grand Pattaya International Music Festival
เมษายนงานประจำปีจังหวัดชลบุรี (งานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี)
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน
งานเทศกาลพัทยา
พฤษภาคมงานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม
มิถุนายนงานพัทยามาราธอน
กรกฎาคม-
สิงหาคม-
กันยายน-
ตุลาคมงานประเพณีวิ่งควาย
พฤศจิกายน-
ธันวาคม-

งานประจำปีจังหวัดชลบุรี (งานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี)

งานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรีร่วมกันจัดติดต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยมีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมืองชลบุรีซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ หอพระหน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามท้องถนนให้ผู้คนได้สักการะ นอกจากนี้ยังรวมงานสงกราน...

14 มีนาคม 2561

งานประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย เป็นพระเพณีเก่าแก่ของชลบุรี มีอายุย้อนไปได้ 100 ปีเศษแล้ว โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่พระอารามหลวง วัดใหญ่อินทาราม สมภารและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาได้ปรึกษากันว่าจะจัดงานเทศน์มหาชาติเป็นงานประจำปี โดยกำหนดเอาเวลาเช้าของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน...

3 พฤษภาคม 2560

งานพัทยามาราธอน

งานพัทยามาราธอน (Pattaya International Marathon) เป็นงานที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดงานขึ้นมาทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2536...

14 มีนาคม 2560

งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม

งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวอำเภอพนัสนิคม ซึ่งส่วนหนึ่งสืบทอดเชื้อสายมาจากชาวลาวพวนที่อพยพเข้ามาจากประเทศลาวในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ในงานนี้ชาวบ้านจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศ...

14 มีนาคม 2560

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุขได้ถือปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า “งานทำบุญวันไหล” เนื่องเพราะเดือนเมษายนเป็นห้วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดของปี คนโบราณจึงคิดกุศโลบายให้มีการสาดน้ำกัน และยังถือเป็น...

14 มีนาคม 2560