โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

1 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

เข้าชม 513 ครั้ง

17 พฤษภาคม 2561

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ปรับปรุงพื้นอาคาร คสล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 20 เมตร ยาว 29.5 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 590 ตารางเมตร ราคากลาง 3,603,000 บาท