ติดต่อหน่วยงาน

จังหวัดชลบุรีศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย. อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

อีเมล : chonburi@moi.go.th

โทรศัพท์ : 0 3827 5034, 0 3827 9434

แฟกซ์ : 0 3827 4404, 0 3828 2778

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง