การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจำเรียง กิติกรภัทรกุล-บ้าน...

23 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจำเรียง กิติกรภัทรกุล-บ้านนางทองพูล ภิรมย์นิล ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพนัสนิคม ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพน...

8 กันยายน 2565

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพนัสนิคม ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้ว...

2 กันยายน 2565

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...