การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ใน...

20 กันยายน 2562

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...