โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ 1 2 3 4 8 9

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 0 3823 8613-8 ต่อ 122

24 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 406 ครั้ง

7 สิงหาคม 2561

ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ ซอยนาจอมเทียน 38 หมู่ 3 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ 1 x 1 เมตร จำนวน 66 ชุด ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ 0.98 x 0.98 เมตร จำนวน 104 ชุด ตามแบบแปลนของ ทต.นาจอมเทียน ราคากลาง 3,437,401.60 บาท