การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3 ...

16 ตุลาคม 2561

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำ...

27 กันยายน 2561

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองใหญ่...