โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

20 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 388 ครั้ง

27 กันยายน 2561

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 496,000 บาท