โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองใหญ่

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

20 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 387 ครั้ง

27 กันยายน 2561

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 496,000 บาท