โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.226 ชุมชนวังใหญ่ (หมู่ที่ 2) ต.หนองใหญ่

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

20 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 369 ครั้ง

27 กันยายน 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.226 ชุมชนวังใหญ่ (หมู่ที่ 2) ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ราคากลาง 498,000 บาท