การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้ว...

2 กันยายน 2565

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้...

1 กันยายน 2565

การประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายซอยบ้านก...

25 สิงหาคม 2565

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายซอยบ้านกลางน้ำ ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. สายทองรัศมี หมู่ที่ 1...

25 สิงหาคม 2565

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. สายทองรัศมี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประมูลขายทอดตลาดโรงเก็บเครื่องจักรกลพร้อมเตาเผาขยะขนาด 1-2 ค...

25 สิงหาคม 2565

ประมูลขายทอดตลาดโรงเก็บเครื่องจักรกลพร้อมเตาเผาขยะขนาด 1-2 คัน และตู้รมยากำจัดศัตรูพืช...