การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสันติสุขโชคดี (...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสันติสุขโชคดี (ช่วงท้ายซอย) ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 สาย ชุมชนที่...

3 สิงหาคม 2565

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 สาย ชุมชนที่ 5 บ้านหนองคู ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี...