การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. สายทองรัศมี หมู่ที่ 1...

25 สิงหาคม 2565

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. สายทองรัศมี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประมูลขายทอดตลาดโรงเก็บเครื่องจักรกลพร้อมเตาเผาขยะขนาด 1-2 ค...

25 สิงหาคม 2565

ประมูลขายทอดตลาดโรงเก็บเครื่องจักรกลพร้อมเตาเผาขยะขนาด 1-2 คัน และตู้รมยากำจัดศัตรูพืช...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสาย...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายซอยโพธิ์ทอง 2 ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสาย...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายโพธิ์ทอง 1 ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายซ...

5 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายซอย หุบเขาสวรรค์ 5 ชุมชนหนองหิน หมู่ที่ 7 คำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านเขาช...

5 สิงหาคม 2565

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านเขาชีจรรย์ - วัดเขาชีจรรย์ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...