ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การจัดนิทรรศการไทยเเลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand...

7 กันยายน 2565

จังหวัดได้รับเเจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เเมนเนจเม้นท์ เเอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดงานนิทรรศการไทยเเลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) ในวันที่ 30 พฤศจ...

ข่าวใหม่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย)เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง...

7 กันยายน 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย)เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่ามีกำหนดการย้ายที่ทำการเดิม...

ข่าวใหม่

เรื่องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติใ...

2 กันยายน 2565

เรื่องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...

ข่าวใหม่

การประชุมปัจฉิมนิเทศ (Final Meeting) โครงการศึกษาความเหมาะสม...

1 กันยายน 2565

การประชุมปัจฉิมนิเทศ (Final Meeting) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)แจ้งการย้าย...

26 สิงหาคม 2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)แจ้งการย้ายอาคารที่ทำการสถาบันฯ แห่งใหม่...