ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

20 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสภากาแฟเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ...

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการ...

17 ตุลาคม 2565

จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเเต่งกายด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เรียบร้อยเเล้ว...

ข่าวใหม่

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท...

17 ตุลาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (ร่าง)กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศเเละกรอบนโยบายการพัฒนาภาค ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ โรงเเรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจ...

ข่าวใหม่

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด...

9 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี...