ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่...

29 ธันวาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่

ไฟล์บอร์ดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน...

28 ธันวาคม 2565

ไฟล์บอร์ดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ข่าวใหม่

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้า...

16 ธันวาคม 2565

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี (1 ตุลาคม...

15 ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา ' เราทำคว...

15 ธันวาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา ' เราทำความดี ด้วยหัวใจ' เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี...