ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย...

26 ตุลาคม 2565

จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท...

25 ตุลาคม 2565

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ โดย สศด. ได้ดำเนินงานร่วมกั...

ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

20 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสภากาแฟเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ...

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการ...

17 ตุลาคม 2565

จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเเต่งกายด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เรียบร้อยเเล้ว...

ข่าวใหม่

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท...

17 ตุลาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (ร่าง)กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศเเละกรอบนโยบายการพัฒนาภาค ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ โรงเเรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจ...