ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...

1 ธันวาคม 2563

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...

ข่าวใหม่

ขอส่งประกาศเรื่องการซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษ...

1 ธันวาคม 2563

ขอส่งประกาศเรื่องการซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...

ข่าวใหม่

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพ...

30 พฤศจิกายน 2563

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563...