ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่...

18 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 50 ตำแหน่ง...