ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้า ออก สถานศึกษาและศูนย์พัฒ...

6 ตุลาคม 2565

เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้า ออก สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคคลภายนอก...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวั...

16 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่2)...