ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่...

26 สิงหาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทราบโดยทั่วกัน เเละขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านพิจารณาส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเเต่งกานด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้...

ข่าวใหม่

แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนมาดำเนินการทำสัญญาซื้อขา...

25 สิงหาคม 2565

แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนมาดำเนินการทำสัญญาซื้อขาย อสังหสริมทรัพย์พร้อมขอรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนก่อนการวางทรัพย์ฯ...

ข่าวใหม่

โครงการศึกษาเรียนรู้เเละเผยเเพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด...

25 สิงหาคม 2565

จังหวัดได้รับเเจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหา...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกโครงก...

17 สิงหาคม 2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 0...