ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่...

25 พฤศจิกายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565...

ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร...

22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กำหนดจัดในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชา...

18 พฤศจิกายน 2565

สถาบันสร้างชาติ (NBI) ได้เปิดหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC (นสช.EEC)" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเเละการพัฒนาผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน เเละภา...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ใน...

18 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ในภาพรวม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี ...