ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้า...

22 มกราคม 2564

ขอให้สำรวจคำสั่งมอบอำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ ตามกฎหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงหรืออธิบดีต้นสังกัดและสามารถมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการปฏ...