ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอส่งประกาศเรื่องการซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษ...

1 ธันวาคม 2563

ขอส่งประกาศเรื่องการซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...

ข่าวใหม่

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพ...

30 พฤศจิกายน 2563

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563...

ข่าวใหม่

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ...

27 พฤศจิกายน 2563

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น...