ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

นายจ้าง/ลูกจ้าง ต้องรู้!!! การเเจ้งประสบอันตราย ผ่านระบบ E-C...

1 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการพัฒนาและยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน (E-Compensate) ซึ่งจะเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในการประสบอันตรายห...

ข่าวใหม่

ขอเชิญสัมมนาวิชาการ(ออนไลน์) SMART CITY : พลิกโฉมประเทศ ให้ค...

1 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จะดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ให้หัวข้อ "Smart City : พลิกโฉมประเทศ ให้คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน" ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -...

ข่าวใหม่

ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , 39 เริ...

31 ตุลาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่กระทรวงเเรงงานเสนอคิดเป็นการเพิ่มขึ้น...

ข่าวใหม่

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเป็นลู...

27 ตุลาคม 2565

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง นักวิชาการคลัง(ปริญญาตรี) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อ...

ข่าวใหม่

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย...

26 ตุลาคม 2565

จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท...

25 ตุลาคม 2565

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ โดย สศด. ได้ดำเนินงานร่วมกั...