ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนร่วมประดับธงชาติเพื่อรำลึกถึง "งานฉลองสันติภาพ...

20 มีนาคม 2566

ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนวคิดเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร...

ข่าวใหม่

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่ม...

15 มีนาคม 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับการแต่ง...

14 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่...

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประช...

13 มีนาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงาน...