ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนั...

28 มิถุนายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานจังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ จ้างเหมาบริการบุค...

2 พฤศจิกายน 2563

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีรับสมัครสอบคัดเลื...

22 ตุลาคม 2563

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิกกอง อส.ประจำปี 2564...