ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือ...

7 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สั...

2 กรกฎาคม 2564

จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 15 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนั...

28 มิถุนายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานจังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ จ้างเหมาบริการบุค...

2 พฤศจิกายน 2563

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564...