ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...

1 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2...

18 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1...

3 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

9 เมษายน 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...

28 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี...