ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างช...

21 มกราคม 2563

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแห...

16 มกราคม 2563

สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคลาการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

14 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครบุคลาการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการภาษี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่...

14 พฤศจิกายน 2562

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...

30 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ค...

26 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แ...

16 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้...

24 กรกฎาคม 2562

ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง...