ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป (อัตราเพศชาย) เพื่อบรรจุและสั...

8 พฤษภาคม 2563

รับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป (อัตราเพศชาย) เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแห...

21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างช...

21 มกราคม 2563

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแห...

16 มกราคม 2563

สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคลาการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

14 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครบุคลาการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการภาษี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่...

14 พฤศจิกายน 2562

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...

30 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ...