ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลากา...

5 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2562...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ. ประจำปี ...

18 มีนาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกา...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 ต...

15 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนีกงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เรือนจำพิเศษพัทยารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ...

29 มกราคม 2562

เรือนจำพิเศษพัทยามีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันแล...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ...

7 กันยายน 2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศคัดเลือกพนักงานราชการ 2 อัตรา สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง...

6 กรกฎาคม 2561

ประกาศสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการจำนวน 2 อัตรา...