ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักง...

28 มกราคม 2565

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์...

21 ธันวาคม 2564

รับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2564 ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนั...

13 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่...

22 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่...

22 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือ...

7 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สั...

2 กรกฎาคม 2564

จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 15 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564...