ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชก...

28 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) และ ตำแหน่งนิติกร...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักง...

28 มกราคม 2565

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์...

21 ธันวาคม 2564

รับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2564 ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนั...

13 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่...

22 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่...

22 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...