ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...

27 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กระทรวงมหาดไทย...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมร...

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และดำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยว...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้...

3 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบฯ พนักงานราชการทั่...

1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบฯ พนักงานราชการทั่วไปฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...