ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมร...

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และดำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยว...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้...

3 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบฯ พนักงานราชการทั่...

1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบฯ พนักงานราชการทั่วไปฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเป็นพน...

31 ตุลาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเป็นพนักงานจ้าง (อบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานี)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชก...

5 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิขาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

2 กันยายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8 - 15 กันยายน 2565...