ข่าวสมัครงาน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคค...

2 สิงหาคม 2565

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริกา...

13 มิถุนายน 2565

รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชก...

28 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) และ ตำแหน่งนิติกร...