ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวป...

21 กันยายน 2565

โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียนท้งถิ่นเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกว...

21 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยดำเนินการเทผิวจร...

8 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยดำเนินการเท ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเ...

8 กันยายน 2565

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเหียง 13 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ...

8 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ่อโพธื์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาซื้อโครงการระบบ Network ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ...

8 กันยายน 2565

ประกวดราคาซื้อโครงการระบบ Network ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...