ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายซอยประดู...

25 สิงหาคม 2565

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายซอยประดู่ 3 ชุมชนเขาช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบ...

25 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบอืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน...

23 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองอิรุณ-อ่างเวียน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอิรุณ ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการสร้างสนามฟุตบอล เทศบาลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปล...

23 สิงหาคม 2565

โครงการสร้างสนามฟุตบอล เทศบาลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประยูร กั...

22 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประยูร กังวาลเจริญศิลป์ (ช่วงที่ 6) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนหลังเครือสหพัฒน์ (ท...

19 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำ บริเวณถนนหลังเครือสหพัฒน์ (ทางไปวัดจุกกะเฌอ) (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ว...

19 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) รวม 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...