ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยดำเนินการปูผิวถน...

12 มกราคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยดำเนินการปูผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรับปรุงบ่อพัก ถนนราชประสงค์....

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ...

10 มกราคม 2566

ส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ แยกถนนโรงกรองถึงสะพานบึงทอง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเห...

5 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ....