ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้ว...

30 สิงหาคม 2565

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน...

30 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกคุรุมิ...

26 สิงหาคม 2565

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกคุรุมิตร (ชุมชนบ้านการุณย์) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังปั๊มหนองเขิน ช่วงที่ 2 หมู่ที...

25 สิงหาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังปั๊มหนองเขิน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านเขาช...

25 สิงหาคม 2565

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้าน เขาชีจรรย์ - วัดเขาชีจรรย์ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ แยกทางโรงเรียน...

25 สิงหาคม 2565

โครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ แยกทางโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ - ทางรถไฟ ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...